Aproximativ 16 miliarde de euro disponibile pentru fermieri

A fost aprobat Planul Național Strategic 2023-2027. Aproximativ 15,83 miliarde de euro sunt disponibile pentru subvențiile agricole acordate în România, prin intermediul intervențiilor din cadrul celor doi piloni.

Este oficial. A fost aprobat Planul Național Strategic 2023-2027, document programatic care definește și reunește intervențiile PAC aferente celor două piloane, pe durata perioadei de programare 2023 – 2027.

Acesta reprezintă rezultatul unui amplu proces început în iunie 2018, odată cu propunerile prezentate de Comisia Europeană pentru Politica Agricolă Comună în cadrul programării financiare multianuale 2021-2027, prin care a fost încredințată fiecărui stat membru elaborarea unui plan strategic național care să îi permită adaptarea instrumentelor PAC la propriile nevoi și priorități. Această propunere acordă statelor membre mai multă flexibilitate, dar și o responsabilitate mai mare.

Astfel, în perioada 2023-2027, aproximativ 15,83 miliarde de euro sunt disponibile pentru subvențiile agricole acordate în România, prin intermediul intervențiilor din cadrul celor doi piloni.

Primul pilon, finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este compus în primul rând din plățile directe care se acordă fermierilor pentru hectarele eligibile, precum și din intervențiile sectoriale (măsuri pentru susținerea pieței). Ecologizarea, obligatorie în perioada de programare 2014 – 2020 și în perioada de tranziție 2021 – 2022, a fost transferată în reglementările privind condiționalitatea.

Din 2023, eco-schemele vor servi ca un nou instrument pentru plăți directe, acordate fermierilor care respectă practici agricole benefice pentru mediu și climă. Este o măsură de recompensare și stimulare a fermierilor pentru o gestionare mai durabilă a fermelor și a terenurilor agricole.

Al doilea pilon, finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cuprinde programe specifice de dezvoltare rurală și reprezintă principalul instrument de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale, având ca obiective: creșterea competitivității sectorului agricol, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și consolidarea puterii economice în regiunile rurale.

Totodată, măsurile de agro-mediu și climă (AECM), agricultura ecologică și măsurile de bunăstare a animalelor sunt instrumente esențiale pentru atingerea obiectivelor de mediu în cadrul Politicii Agricole Europene Comune.

C. D.