Aproape 60.000 de bilete de tratament balnear, nici un bilet de odihnă pentru pensionari

Conform unui comunicat al Casei Judeţene de Pensii Teleorman în Monitorul Oficial, Partea I, nr.84 din 3 februarie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.51 din 29 ianuarie 2014 care se referă la la acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.
Activitatea de acordare a biletelor de tratament pentru pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii este reglementată de prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014, nr.340/2013 şi de Ordinul Preşedintelui CNPP privind criteriile generale şi specifice în baza cărora se acordă aceste bilete de tratamente privind criteriile generale şi specifice, în baza cărora se acordă aceste bilete de tratament.
În anul 2014, în unităţile de tratament balnear deţinute de Casa Naţională de Pensii Publice, sunt asigurate un număr de 59.641 de locuri de tratament balnear, repartizate în maximum 19 serii, cu o durată de 16 zile. În afara acestora se mai asigură un număr suplimentar de locuri la tratament balnear, contractate cu alţi operatori economici interesaţi, iar în funcţie de preţurile oferite şi de numărul de locuri contractate, se vor stabili aceste locuri suplimentare.
În afara biletelor de tratament balnear acordate gratuit pensionarilor de Casa Naţională de Pensii Publice, această facilitate mai este acordată şi persoanelor care beneficiază de prevederile unor legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, precum şi beneficiarilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Numărul de bilete oferite acestor categorii se stabileşte în fiecare an prin aplicarea unui procent de maximum 15 la sută, la numărul total de bilete de tratament. Folosind acest algoritm, în 2014 circa 9.000 de persoane din această categorie vor putea beneficia de bilete de tratament gratuite.
De menţionat faptul că, în cursul unui an calendaristic, persoanele îndreptăţite pot beneficia de un singur bilet iar în anul 2014 nu se vor acorda bilete de odihnă.

M.M.