Aproape 3000 de teleormăneni au solicitat, anul trecut, carduri de sănătate duplicat

Un număr de 2633 de teleormăneni au depus, anul trecut, la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Teleorman, cereri pentru eliberarea cardurilor de sănătate duplicat, ca urmare a faptului că vechiul card le-a fost furat sau pierdut. Alți 134 de cetățeni au solicitat carduri de sănătate duplicat după ce și-au schimbat numele, iar în alte 155 de situații, cererile au fost depuse de cetățeni care au sesizat anumite defecțiuni ale cardului de sănătate.

Au existat și 20 de cazuri, în care teleormănenii au refuzat cardul național de asigurări de sănătate, pe motive religioase.

Potrivit unei informări privind activitatea desfășurată de CAS Teleorman în 2016, începând cu luna martie a anului trecut au fost tipărite 2421 de carduri duplicat pentru Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman. Cele mai multe dintre acestea, și anume 2373 au ajuns, la cetățeni, prin Poștă. Doar 48 de carduri de sănătate au fost eliberate, anul trecut, direct asiguraților sau prin intermediul medicilor de familie.

Un duplicat al cardului național de sănătate este solicitat de asigurați, în cazul în care cardul a fost pierdut, furat, deteriorat sau în situația în care solicitantul și-a schimbat numele sau adresa de domiciliu.

Eliberarea unui nou card de sănătate, după pierderea, distrugerea sau modificarea datelor personale, îl va costa pe asigurat 14,87 lei.

De la depunerea cererii, asiguratul va intra în posesia noului card de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii. În tot acest interval, asiguratul poate beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate cu o perioadă de valabilitate de maxim 60 de zile calendaristice. Adeverința încetează înainte de acest termen, în momentul activării cardului duplicat.

M. MEILĂ