Aproape 130 locuri de muncă disponibile în Spaţiul Economic European

EURES reprezintă Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă, ce are drept scop să faciliteze libera circulaţie a lucrătorilor în Spaţiul Economic European. Partenerii din reţea includ serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, organizaţii sindicale şi patronale şi sunt coordonate de către Comisia Europeană.
Astfel, în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman funcţionează un Compartiment specializat pentru munca în străinătate, în cadrul căruia se acordă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor o varietate de servicii gratuite, precum: obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure; informare şi consiliere profesională, privind încadrarea în muncă în străinătate; informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state; organizarea de burse ale locurilor de muncă la solicitarea partenerilor EURES externi.
Potrivit informaţiilor de interes general, oferite de A.J.O.F.M. Teleorman, începând cu luna ianuarie 2007, la nivelul judeţului Teleorman au fost depuse aproximativ 800 de dosare pentru a obţine un loc de muncă în Spaţiul Economic European, pentru perioada determinată, în diferite domenii de activitate.
Pentru această perioadă, prin reţeaua EURES, la nivel naţional sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate, 127 locuri de muncă vacante, în 9 ţări aparţinătoare Spaţiului Economic European.
Astfel cele mai multe posturi (52 posturi) sunt disponibile în domeniul turistic şi industrial din Norvegia. Dintre acestea 50 de posturi sunt vacante pentru cei care doresc să ocupe un post de ghid turistic, iar celelalte două posturi sunt: unul pentru senior inginer electric, iar celălalt este de senior inginer mecanic.
Următoarea ţară cu ofertă generoasă este Lituania, unde sunt disponibile 40 posturi, în domeniul industrial. Astfel, 30 de posturi sunt pentru ingineri aeronave, iar restul de 10 posturi sunt vacante pentru cei cu specializarea de mecanic aviaţie.
În Olanda sunt disponibile 21 de posturi de inginer cu diverse specializări, iar în Malta sunt vacante doar 5 posturi de programator senior în Dynamics AX.
Pentru Danemarca, Belgia şi Spania sunt vacante câte două posturi de medici specialişti psihiatri; ingineri proiectanţi principali Analog IC şi respectiv operatori CNC (maşini de alezat şi frezat, strung).
Pentru Suedia sunt disponibile doar două posturi din domeniul medical, din care un post este de doctor nefrolog iar celălalt post este de reumatolog.
Germania este ţara în care, în această perioadă are un singur post vacant de inginer software.
Pentru cei care doresc să ocupe un post în Spaţiul Economic European, este bine de ştiut că locurile de muncă oferite prin reţeaua EURES se pot modifica zilnic, în funcţie de ofertele angajatorilor, şi pot fi găsite pe site-ul www.eures.anofm.ro, alături de condiţiile de aplicare şi ocupare.
Un alt amănunt de care trebuie să se ţină cont este faptul că respectivele contracte se vor semna pe o perioadă determinată.

Mirel MANAFU