APM Teleorman: Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman (APM Teleorman) readuce la cunoștința tuturor operatorilor economici care dețin autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu că începând cu data de 11 iulie 2020 întră în vigoare Ordinul nr. 1150/2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Odată cu intrarea în vigoare a acestui ordin, operatorii economici care dețin autorizație/ autorizație integrată de mediu au obligativitatea de a solicita vizarea actului de reglementare cu maxim 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emis.

Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei pentru autorizația de mediu și 300 lei pentru autorizația integrată de mediu. Tariful se achită în avans la sediul autorității de mediu sau prin ordin de plată.

Viza anuală poate fi solicitată la sediul APM Teleorman, dar și prin mijloace electronice (scanat pe email office@apmtr.anpm.ro), prin adresa poștală (mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman) sau prin fax 0247316228.

Documentele necesare solicitării vizei anuale sunt postate pe site-ul oficial al APM Teleorman: http://apmtr.anpm.ro/reglementări.

Cornelia RĂDULESCU