APM Teleorman: Prelungirea sesiunii de raportare 2020

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman informează operatorii economici cu privire la prelungirea sesiunii de raportare 2020, în vederea estimării emisiilor de poluanți atmosferici la nivel județean, în cadrul aplicaţiei online „SIM-PS F2 Inventare Locale de Emisii”, până pe data de 31 iulie 2020.

Raportarea se face în conformitate cu O.M.M.P. nr. 3299/2012 pentru aprobarea

metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Operatorilor economici li se solicită:

  • a. În cazul în care au deja user şi parolă, să se autentifice în aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii şi să completeze chestionarele aferente activităţilor generatoare de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2019;
  • b. În cazul în care au user şi parolă pentru alte aplicaţii din cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM): ex. Reglementări, Deşeuri, etc., să se autentifice în sistem, apoi să solicite (bifeze) ca necesar de raportare şi aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii şi să completeze chestionarele aferente activităţilor generatoare de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2019;
  • c. În cazul în care nu au date de autentificare în Sistemului Integrat de Mediu (SIM) pentru niciuna dintre aplicaţiile existente, să trimită o cerere de înregistrare în SIM, aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii, în urma căreia vor primi drepturi de acces (un nume de utilizator şi o parolă) şi să completeze chestionarele aferente activităţilor generatoare de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2019;
  • d. În situaţia în care apar dificultăţi în completarea chestionarelor, sunt rugați să transmită un email în acest sens la adresa: suportsim@anpm.ro

Conform art. 79 alin.3 lit. a din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei pentru persoanele fizice şi de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane juridice nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici.

Cornelia RĂDULESCU