APM Teleorman: Noţiunile de reglementare a disconfortului olfactiv

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman informează cu privire la publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Ȋn acest sens, Ordonanţa de urgenţă privind protecţia mediului se modifică prin introducerea noţiunilor de reglementare a disconfortului olfactiv.

Conform prezentei legi, diconfortul olfactiv este definit ca fiind efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale în vigoare.

Autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea actelor de

reglementare din domeniul protecţiei mediului includ condiţiile impuse de autorităţile pentru sănătate în respectivele acte de reglementare.

Operatorul economic/titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv, astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

Autorizaţia/Autorizaţiaintegrată de mediu pentru activităţile care pot crea disconfort olfactiv trebuie să cuprindă un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, care se elaborează de către operatorii economici/titularii activităţilor care pot genera disconfort olfactiv.

Acesta cuprinde etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, în scopul identificării, prevenirii şi reducerii disconfortului olfactiv care se realizează atât în cazul unor instalaţii/activităţi noi sau a instalaţiilor/activităţilor existente, cât şi încazul unor modificări substanţiale ale instalaţiilor/activităţilor existente.

În cazul în care apar plângeri din partea publicului care reclamă existenţa unui disconfort olfactiv,autoritatea publică pentru sănătate formulează răspunsurile la respectivele plângeri.

În situaţia în care în urma investigaţiilor aceasta constată existenţa unei legături de cauzalitate între disconfortul olfactiv şi starea de sănătate a populaţiei, notifică autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului pentru reexaminarea şi actualizarea respectivelor acte.

Conţinutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activităţile care pot crea disconfort olfactiv, precum şi metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv se stabileşte prin hotărârea Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi a autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul sănătăţii, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Cornelia RĂDULESCU