APM Teleorman: Defecţiuni echipamente hardware

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că în prezent comunicarea prin mijloace electronice nu poate fi realizată.

Atât site-ul agenţiei, cât şi adresa oficială de e-mail nu pot fi accesate din cauza unor defecţiuni tehnice apărute la echipamentele hardware gestionate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției direct la ghişeu, prin telefon/fax sau prin poștă la următoarea adresă: strada Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, cod poștal: 140002, telefon/fax: 0247 316 228/0247 316 229.

Pentru solicitările în vederea obţinerii actelor de reglementare pentru planuri/ programe/ proiecte care vor fi transmise prin poștă, plata tarifelor se va face cu ordin de plată.

Contul: RO51 TREZ 6065 032X XX00 1881, AJFP TR: Trezoreria Alexandia, C.U.I./C.I.F.: 3927665

Cornelia RĂDULESCU