APM Teleorman: Autorizații și acorduri de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului a emis în luna iulie 8 autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu și 2 acorduri de mediu, a revizuit 5 autorizaţii, a respins 2 solicitări de acorduri de mediu și o autorizație de mediu.

S-au desfășurat 3 ședinţe CAT și 2 sedințe ale Comitetului Special constituit pentru Planuri şi Programe.

S-au mai realizat: inventarierea operatorilor economici care deţin substanţe periculoase şi intră sub incidenţa HG nr. 804/2007; 6 analize la probele de apă provenite din precipitaţii; 40 de măsurări ale zgomotului ambiant pe artere de circulație; monitorizarea permanentă a calităţii aerului prin staţiile automate ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

În cursul lunii iulie 2018, la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din cadrul RNMCA nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită.

S-au efectuat 5 expertize fizico-chimice la probele de ape uzate prelevate de la operatorii economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă (s-au efectuat 55 de indicatori).

Cornelia RĂDULESCU