APM Teleorman: Activități desfășurate

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a emis 8 autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu, a revizuit 5 autorizaţii, a respins o solicitare de acorduri de mediu, a emis 3 acorduri de mediu, a revizuit un acord de mediu și 4 avize de mediu.

S-au desfășurat 4 ședinţe CAT, o dezbatere publică și o sedință a Comitetului Special constituit pentru Planuri şi Programe.

S-au inventariat operatorii economici care deţin substanţe periculoase şi intră sub incidenţa HG nr. 804/2007 și s-au emis 13 puncte de vedere în urma analizării documentațiilor în scopul parcurgerii procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele și planurile care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar.

APM Teleorman a emis 10 aprobări de transport a deșeurilor periculoase, conform HG 1061/2008, reprezentanții agenției făcând parte din echipe care s-au deplasat în județ pentru a identifica terenuri pentru ecarisarea alternativă, în situația în care apar cazuri de pestă porcină.

Agenția a monitorizat permanent calitatea aerului prin stațiile automate care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

În cursul lunii august 2018, la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din cadrul RNMCA nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită.

S-au efectuat 7 determinări pentru pulberi sedimentabile prelevate în localitățile urbane; 2 analize la probele de apă provenită din precipitații; 1257 măsurători, din care 513 măsurători pentru supravegherea radioactivității mediului prin analize manuale și 744 măsurători orare ale debitului de doză gama absorbită în aer.

Valorile măsurate s-au încadrat în limitele fondului natural.

S-au făcut 40 de măsurări ale zgomotului ambiant pe artere de circulație, înregistrându-se 13 depășiri ale valorilor limită admisibile și 6 expertize fizico-chimice la probele de ape uzate prelevate de la operatorii economici care evacuează ape uzate în cursurile de apă (s-au efectuat 66 de indicatori).

Cornelia RĂDULESCU