APM Teleorman: Activitatea desfășurată

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a emis acte de reglementare pentru proiecte publice/private și activități cu impact semnificativ asupra mediului și anume: 8 autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu; 3 autorizații de mediu revizuite; transfer autorizație de mediu-6; respingeri solicitări autorizații de mediu -1; acord de mediu -1; 2 avize de mediu.

APM Teleorman a realizat 2 ședinţe CAT, 2 dezbateri publice și un Comitet Special constituit pentru Planuri și Programe și a elaborat un număr de 5 aprobări de transport deșeuri periculoase, conform H.G. nr. 1061/2008.

A fost monitorizată permanent calitatea aerului prin staţiile automate care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului. În luna mai a.c. nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită, conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

A realizat 7 determinări pentru pulberi sedimentabile prelevate în localitățile urbane Alexandria, Turnu Măgurele și Zimnicea și nu au fost înregistrate depășiri.

A efectuat 54 analize fizico-chimice la 9 probe de apă provenite din precipitații, iar pentru supravegherea radioactivității mediului au fost efectuate 1177 măsurători. Valorile măsurate s-au încadrat în limitele fondului natural.

APM Teleorman a efectuat 5 expertize fizico-chimice la probele de ape uzate prelevate de la operatorii economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă și a transmis la ANPM și COSU/MMAP situația centralizatoare pentru poluările accidentale pentru luna mai 2020.

Cornelia RĂDULESCU