APM eleorman: Deschiderea sesiunii de raportare 2020

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman informează operatorii economici cu privire la deschiderea sesiunii de raportare 2020, în vederea estimării emisiilor de poluanți atmosferici la nivel județean, în cadrul aplicaţiei online „SIM-PS F2 Inventare Locale de Emisii’’.

Raportarea se face în conformitate cu O.M.M.P. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Sesiunea de raportare se va închide la data de 31 martie 2020.

Faţă de cele de mai sus, APM Teleorman vă solicită:

  • a. În cazul în care aveţi deja user şi parolă, să vă autentificaţi în aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii şi să completaţi chestionarele aferente activităţilor generatoare de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2019;
  • b. În cazul în care aveţi user şi parolă pentru alte aplicaţii din cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM) (ex. Reglementări, Deşeuri etc.) să vă autentificaţi în sistem, apoi să solicitaţi (bifaţi) ca necesar de raportare şi aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii şi să completaţi chestionarele aferente activităţilor generatoare de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2019;
  • c. În cazul în care nu aveţi date de autentificare în Sistemului Integrat de Mediu (SIM) pentru niciuna dintre aplicaţiile existente, să trimiteţi o cerere de înregistrare în SIM, aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii, în urma căreia veţi primi drepturi de acces (un nume de utilizator şi o parolă) şi să completaţi chestionarele aferente activităţilor generatoare de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2019;
  • d. În situaţia în care apar dificultăţi în completarea chestionarelor, sunteți rugați să transmiteţi un email în acest sens la adresa: suportsim@anpm.ro.

Conform art. 79 alin.3 lit. a din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei pentru persoanele fizice şi de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane juridice nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici.

Cornelia RĂDULESCU