Apicultorii, invitați să depună la APIA deconturile pentru Programul Național Apicol

Conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură aduce la cunoștință apicultorilor că data de 1 august este termenul limită pentru depunerea la centrele județene APIA a documentelor justificative pentru a primi sprijinul financiar aferent Programului Național Apicol.

Cele mai importante documente pe care apicultorii trebuie să le depună la APIA sunt : comunicarea privind deplasarea în pastoral, cu viza de la primărie, facturile de achiziție de stupi, medicamente, mătci și familii de albine, adeverința de la Oficiul județean de ameliorare și reproducție în zootehnie -OARZ, obligatorie, și dovada absolvirii cursului de apicultor. În funcție de fiecare măsură accesată, apicultorii trebuie să aibă asupra lor carnetul de stupină etc

Sprijinul financiar în cadrul Programului Național Apicol este foarte important pentru apicultori. Jumătate din sprijinul financiar oferit apicultorilor provine de la bugetul de stat, diferența de 50% venind de la Comunitatea Europeană.

George ZAVERA