APIA virează în conturile fermierilor subvenția pentru motorină

Conform directorului Centrului Județean Teleorman al APIA, Eugen Coman, în prezent Agenția Națională de Plăți și Intervenție pentru Agricultură plătește agricultorilor români subvenția pentru motorina consumată în agricultură în trimestrul IV 2016, acțiunea fiind în stadiul de finalizare. Cantitatea de motorină utilizată în agricultură pentru trimestrul IV 2016 este în sumă totală de 78.151.029 lei. Beneficiază de ajutorul de stat la motorină un număr de 8.836 de fermieri, aceștia urmând să aibă banii în conturi până la finele acestei săptămâni.

Cererile de plată pentru motorina folosită în trim. I 2017 se depun până pe data de 2 mai 2017.

Până pe data de 2 mai 2017 inclusiv, fermierii pot depune cererile de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente trimestrului I al anului 2017. Conform APIA, beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în trimestrul respectiv, de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Cererile de plată pot fi depuse la centrele APIA de administrator, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

George ZAVERA