APIA primește cereri de sprijn financiar de la primăriile și proprietarii de păduri care au încheiat angajamente de silvomediu!

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 25 aprilie a.c. a fost demarată sesiunea de primire a cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020. Cererile pot fi depuse la centrele APIA până pe data de 15 mai 2017, inclusiv.

Odată încheiată perioada de depunere anterior menționată, cererile de sprijin pot suferi modificări din partea solicitanților până la data de 31 mai 2017, ora 16:00. Respectiva Schemă de ajutor de stat implementată de APIA are scopul de a contribui la prioritatea Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală „Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură”. Documentele necesare accesării acestei submăsuri sunt disponibile pe pagina de internet www.apia.org.ro.

Cererile de sprijin financiar, întocmite pe suport de hârtie, se depun la Centrele Județene ale APIA. Cererile vor fi însoţite de avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul Solicitantului. Alocarea financiară pentru această primă sesiune din anul 2017 este de 117.803.922 euro.

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

Beneficiarii schemei sunt: primăriile care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere, persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere, precum și asociațiile legal constituite de primării și de persoane fizice și juridice proprietare de păduri ulterior punerii în posesie cu terenuri forestiere, în conformitate cu art.92 din Codul silvic adoptat prin Legea nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare și funcționează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații.

Selecția Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.362/2016, publicat pe site-ul APIA. Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene APIA ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecție preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.

George ZAVERA