ANSVSA: Fermierii care își sacrifică animalele, din cauza unor boli, vor primi despăgubiri de la stat!

Fermierii crescători de animale din România vor primi despăgubiri de la stat, la prețul pieței, pentru animalele sacrificate din cauza unor boli, anunță Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al instituției.

Potrivit proiectului de act normativ, vor beneficia de despăgubiri persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, cu condiția ca animalele să fie deţinute cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare, declarate şi înregistrate obligatoriu în registrul agricol şi, după caz, în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, dacă au suferit pagube după suspicionarea și confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile.

Beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru animalele bolnave, dar și pentru pagubele colaterale, respectiv distrugerea de produse de origine animală: lapte și produse din lapte, carne și produse din carne, ouă, material germinativ și embrioni.

Despăgubirile se vor acorda prin intermediul Direcției județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor pe a cărei rază teritorial-administrativă se găsesc animalele sau produsele și subprodusele provenite de la acestea. Despăgubirile se acordă în baza evaluărilor făcute de comisia de evaluare.

În cazul lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile, dacă animalele sunt asigurate, despăgubirile se acordă în limita diferenței de preț dintre valoarea asigurată, încasată de proprietarul animalelor, și valoarea de piață a animalelor în momentul uciderii, în cazul în care aceasta din urmă este mai mare.

Despăgubirile se acordă în funcţie de specificul fiecărei boli sau fiecărui caz de boală şi de etapa în care autoritatea sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a dispus tăierea / uciderea animalului, precum și distrugerea produselor și subproduselor, înregistrate ca pagube colaterale.

Suma pentru pierderea suferită de proprietar prin tăierea sau uciderea animalului, precum și suma pentru pagubele colaterale înregistrate la data la care a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, se stabilește de o comisie de evaluare. Din comisie vor face parte : reprezentantul teritorial al MADR, respectiv al Oficiului pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; reprezentantul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect – coordonator al comisiei de evaluare și reprezentantul Unităţii locale de sprijin, respectiv primarul localităţii sau persoana desemnată de acesta.

Convocarea comisiei se face de către prefect, la solicitarea scrisă a Direcţiei județene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. Comisia analizează şi aprobă valoarea de piață a animalului la data la care a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală. Valoarea de piață la care se acordă despăgubiri se stabilește pe baza statisticilor elaborate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu politicile agricole naționale.

Între cele 30 de boli care trebuie eradicate, inclusiv prin sacrificarea animalelor bolnave din ferme, se numără și tuberculoza bovină,febra aftoasă, pesta bovină, pleuropneumonia contagioasă a bovinelor, pesta ecvină, pesta rumegătoarelor mici, salmoneloza aviară zoonotică, loca americană şi bolile virotice ale albinelor, gripa aviară la păsări, variola ovină şi caprină. Despăgubiri se acordă totodată pentru suinele ucise afectate de pesta porcină africană și pesta porcină clasică, trichineloză și alte boli infecțioase.

George ZAVERA