Ansamblul de Cântece şi Dansuri „Burnasul”, păstrător de datini strămoșești

În luna septembrie 1990 a fost înfiinţat Ansamblul de Cântece şi Dansuri „Burnasul”, care și-a transformat numele în renume prin prestații memorabile la numeroase festivaluri şi concursuri de muzică populară.

A obţinut premii, aplauze, dragostea publicului și a dus pe scenele lumii numele județului nostru, prin cântec, dans și spendidul port tradițional teleormănean.

Păstrători ai bogatelor tradiţii populare strămoşeşti, neobosiţi în a scoate la lumină valorile autentice ale datinilor şi obiceiurilor, ale cântecului şi dansului popular, membrii Ansamblului de Cântece şi Dansuri „Burnasul”, merită aprecierea noastră.

Cornelia RĂDULESCU