Angajări de personal la Centrul de îngrijire pentru copii aflați în situații de risc

În comuna Dobrotești a fost înființat un Centru de zi pentru îngrijirea copiilor aflați în situații de risc, unde copiii aflati în situatii de risc vor beneficia de îngrijire pe timpul zilei. In Centrul de zi vor beneficia de îndrumare și îngrijire specializată, în afara programului școlar, 15 copii proveniți din familii defavorizate. Autoritățile locale speră că în acest fel vor contribui la prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor aflați în situații de risc, marginalizarea socială și separarea copiilor de familie. Copiii din centrul de zi beneficiază de activități educative, de recreere, socializare, consiliere și o masă caldă, în condiții de siguranță și confort, care îi ajută să treacă mai ușor peste impasul social în care se află ei și familiile lor.

Pentru a asigura personalul necesar derulării activității în cadrul Centrului pentru îngrijirea copiilor afați în situații de risc, Primăria Dobroteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante. Astfel, vor fi angajați prin concurs un șef serviciu social, un instructor educativ, un muncitor calificat și un îngrijitor. În același timp, Primăria comunei Dobroteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar. Persoanele interesate de astfel de posturi pot afla toate informațiile în legătură cu organizarea și derularea concursurilor accesând siteul ofictal al Primăriei comunei Dobrotești, precum și site-ul Posturi gov / secțiunea Teleoman. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Dobroteşti, telefon 0730.559.555.

George ZAVERA