Amenzi pentru țăranii care nu anunță la primării, în termen de 24 de ore, decesul animalelor!

Din data de 13 aprilie 2017 este în vigoare o lege care prevede amenzi pentru crescătorii de animale care nu anunță, în termen de 24 de ore, conducerile primăriilor în cazul decesului animalelor. Conform legii, crescătorilor individuali de animale le revin o serie de obligații. În primul rând, ei trebuie să înştiinţeze, atunci când le mor unul sau mai multe animale, în termen de maximum 24 de ore, conducerea administrației publice locale pe a cărei rază se află respectivele animale, precum și medicul veterinar de circumscripție.

Crescătorii de animale care nu anunță medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondați și conducerea administrației publice locale pe a cărei rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor, în termen de maximum 24 de ore , riscă astfel să plătească o amendă de la 100 lei la 200 lei. Mai mult, dacă abadonează sau depozitează animalele moarte sau deșeuri de origine animală în alte locuri decât cele organizate şi autorizate în acest scop, crescătorii individuali de animale aflați în culpă riscă o amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Sarcini ce revin administrației publice județene

Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, prin intermediul persoanei desemnate să gestioneze organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din gospodările crescătorilor individuali de animale, conform prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2016, sunt responsabile de:

  • organizarea şi desfăşurarea procedurii privind delegarea/contractarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală şi semnarea contractului, după caz, conform prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice;
  • anunţarea unității de neutralizare cu care Consiliul Judeţean are încheiat un contract, cu privire la decesul unor animale pe raza unităţilor administrativ-teritoriale din județul respectiv. Anunţarea unității de neutralizare se face numai la solicitarea primită telefonic din partea reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora a intervenit decesul animalelor;
  • realizarea centralizatorului registrelor de evidenţă întocmite de unităţile administrativ teritoriale din judeţ cu privire la data, ora, proprietarul, categoriile şi cantităţile de deşeuri de origine animală preluate de unitatea/unitățile de neutralizare de pe raza fiecărei unităţi administrativ teritoriale.

Obligații ale conducerilor primăriilor

Conducerile primăriilor comunelor, orașelor și municipiilor pe a căror rază administrativ-teritorială intervine decesul animalelor sunt responsabile de:

  • înființarea și ținerea la zi a registrelor de evidenţă care cuprind informaţii referitoare la data, ora, proprietarul, categoriile şi cantităţile de deşeuri de origine animală preluate de unitatea/unitățile de neutralizare de pe raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale unde a intervenit decesul animalelor;
  • informarea de îndată a consiliului judeţean cu privire la decesul animalelor;
  • organizarea îngropării animalelor al căror deces a intervenit pe raza unităţilor administrativ teritoriale stabilite ca fiind izolate. Această activitate se face numai după obţinerea autorizării sanitar-veterinare şi a autorităţilor competente privind protecţia mediului de la nivelul judeţului respectiv şi numai în locuri special amenajate. În cazul primăriilor care nu respectă în totalitate prevederile acestei legi amenzile aplicate sunt între 2.000 și 4.000 lei.

George ZAVERA