Amenzi între 50.000 şi 100.000 lei pentru nerespectarea dreptului de preemţiune

Zilele trecute, Senatul a adoptat proiectul de lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor de către persoane fizice. Totodată a fost aprobată şi înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, care va prelua atribuţiile, personalul şi patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului.
Prevederile legii se vor aplica persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European, precum şi apatrizilor cu domiciliul în România sau membru al UE sau care face parte din ASEE.
În lege se mai precizează că drept de preempţiune al coproprietarilor şi vecinilor persoane fizice şi al arendaşilor primează, iar vânzarea terenurilor nu se poate face fără respectarea acestui drept, iar în cazul încălcării legii sancţiunile sunt drastice, amenda contravenţională mergând de la 50.000 la 100.000 lei.
Drept de preempţiune mai au şi persoanele cu vârsta de până la 40 de ani care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ teritorială a localităţii, dar şi statul, la preţ şi în condiţii egale, în ordinea stabilită prin lege.
Îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole din extravilan va fi supravegheată şi verificată de către Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Financiare. De asemenea, AARPP va asigura publicarea ofertelor de vânzare, exercitarea dreptului de preempţiune şi va emite avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare al terenurilor cu destinaţie agricolă de către persoanele fizice care fac subiectul legii.

Şt. B.

About The Author