Amenzi aplicate de ITM pe probleme de securitate şi sănătate în muncă

În ultima perioadă, ITM Teleorman, prin inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă, au desfăşurat şi o acţiune de “Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de transport intern, depozitare şi utilizare a substanţelor de uz fitosanitar şi a îngrăşămintelor chimice în agricultură”.
Obiectivul acestei acţiuni a vizat mai multe aspecte legate de creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor chimice în activităţile de transport intern.
Astfel că, au fost controlaţi un număr de 60 agenţi economici care desfăşoară activităţi specifice, unităţi cu un total de 941 lucrători.
În urma controalelor au fost identificate 125 deficienţe, pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, avertismente, dar şi amenzi în valoare totală de 10.000 lei.
De asemenea au fost dispuse tot atâtea măsuri de remediere a deficienţelor, cu termene de realizare bine definite.
Deficienţele descoperite au reprezentat o paletă largă a măsurilor de siguranţă nerespectate, din partea angajatorilor.
Seria controalelor aplicate agenţilor economici din judeţul nostru, cu privire la respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, vor continua. Însă, concomitent cu acestea, vor fi organizate şi întâlniri periodice cu ale inspectorilor pe probleme de SSM, din cadrul ITM, cu angajatorii sau reprezentanţii acestora, tocmai pentru realizarea informărilor cu privire la importanţa respectării acestor norme impuse.

M.M.