Alexandria se transformă în ”șantier”! Începe ”schimbarea la față”

Au fost deblocați bani pentru 24 de proiecte de investiții în municipiul Alexandria. Consilierii locali, la propunerea primarului Alexandriei, Victor Drăgușin au aprobat ”deblocarea excedentului bugetar aferent anului 2020”.

În cadrul ședinței Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar a fost supus la vot tuturor membrilor Consiliului Local al Municipiului Alexandria, în forma prezentată, fiind votat cu un număr de 14 voturi ”PENTRU” și 6 ”ABȚINERI”.

Cu banii deblocați se va ”Reabilita și moderniza infrastructurs (PNDL) – Grădiniței nr. 4”, ”extindere clădire și amenajare laboratoare (PNDL) – Școala Ștefan cel Mare”, ”Modernizare și reabilitare clădire (PNDL) – Liceul Tehnologic nr. 1”, ”Reabilitare, extindere și dotare (PNDL) – Grădinița nr. 10”, ”Amenajare zonă adiacentă – Grădinița nr. 5”, ”Amenajare împrejmuire + alee curte – Grădinița nr. 4 (D.A.L.I. + P.T. + D.T.A.C.)”, ”Amenajare curte interioară (parc, alei, acces din str. 1907) – Școala nr. 7 (S.F. + P.T. + D.T.A.C.)” , ”Expertiză tehnică + P.T. + D.T.A.D.- Desființare clădire C5 magazie + și C4 (C.T.) – Liceul Al. Ghica”, ”Pachete interactive (tablete interactive) – toate unitățile de învățământ din Alexandria (școli, licee)”, ”Modernizare și reparații (dotări) – Școala Mihai Viteazul”, ”Elaborare studiu topografic + studiu geotehnic + documentație emitere C.U. + avize și acorduri pentru obiectivul de investiții ”Construire bază sportivă tip I, șos. Turnu Măgurele, Bază Sportivă Peco”, ”Sistem

3D cinema”, ”Elaborare PUZ zona HCC”, ”Amenajare Club Pensionari”, ”P.T. + D.T.A.D. – Demolare Bloc B10 și B11”, ”Sistem de supraveghere video (ghene gunoi)”, ”Echipamente locuri de joacă”, ”Plăci alveolare pentru locurile de joacă (tartan)”, ”Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri și I-uri”, ”Reabilitare trotuare și intrări în curți str. HCC”, ”Reabilitare trotuare și intrări în curți str. Viitorului”, ”Reabilitare cartier zona ANL sere”, ”Reabilitare trotuare și intrări în curți str. Meșteșugari” și ”Proiect FEDR – O mai bună conexiune a orașelor Alexandria și Cherven Bryag”.

Claudiu DUMITRACHE