Ajutoare de minimis, pentru protejarea rasei de oi Ţigaie cu Cap Negru de Teleorman

Guvernul României a adoptat recent HG 926/2013 prin care a alocat suma de 3 milioane de lei, din bugetul pe 2014, pentru conservarea raselor autohtone de animale, sprijinul financiar către deţinătorii de animale de reproducţie din rasele locale performante urmând a fi acordat sub forma ajutorului de minimis. Sprijinul financiar este de 650 lei/cap bovine; 650 lei/cap cabaline; 100 lei/cap ovine/caprine; 325 lei/cap porcine; 6 lei/cap păsări şi 10 lei/familie viermi de mătase. De ajutorul de minimis beneficiază deţinătorii de animale reproducătoare din rase pure locale aflate în pericol de abandon înscrişi în lista aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ordin de ministru. Animalele femele rasă pură trebuie să fie înscrise în Registrul Naţional de Evidenţă a Raselor de Animale, în Registrul Genealogic şi în programul de conservare al rasei. Deţinătorii de astfel de animale trebuie să fie membri ai unei asociaţii care are ca obiectiv conservarea raselor şi să respecte programele de conservare întocmite de asociaţii şi aprobate de Agenţia Naţională pentru Ameliorarea Raselor de Animale (ANARZ).
În programul de sprijin financiar sub formă de ajutoare de minimis destinate conservării raselor autohtone de animale au fost cuprinşi şi 30 de crescători teleormăneni de ovine, care deţin nu mai puţin de 3.438 oi din rasa Ţigaie cu Cap Negru de Teleorman. O rasă locală de ovine recunoscută pentru producţia de carne şi lapte, activitatea de cercetare, ameliorare şi conservare a acestei rase desfăşurându-se sub directa îndrumare a specialiştilor Asociaţiei Crescătorilor de Ovine Teleorman.
Vor mai fi acordate ajutoare de minimis pentru rasele de bovine : Sura de Stepă (67 femele reproducătoare, 3 crescători), Bivolul Românesc (289 capete, 11 crescători). La ovine : Ţigaie Ruginie (1.120 capete, 4 crescători), Raţcă (3.680 capete, 31 crescători), Karakul de Botoşani (2.342 capete, 21 crescători), Merinos de Palas (4.364 capete, 17 crescători), Merinos Transilvănean (268 capete), Merinos de Cluj (203 capete), Palas de Carne (635 capete) şi Palas de Lapte (224 capete). La caprine: Albă de Banat (1.002 capete, 5 crescători) şi Carpatină (1.661 capete, 9 crescători); la suine: Bazna (22 capete) şi Mangaliţa (55 capete, 4 crescători); la cabaline: Lipiţan – 260 capete; la găini : Gât Golaş de Transilvania (457 capete, 21 crescători).
Crescătorii de animale pot primi maxim 7.500 euro, respectiv 334.650 lei/beneficiar, cumulat în trei ani

George ZAVERA