Ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de IMM

Printr-un comunicat remis presei, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Teleorman, sub semnătura directorului executiv Lefterie Comănescu, informează agenţii economici că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305/28 mai 2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 247/15 mai 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii. Prin respectiva Hotărâre de Guvern se instituie schema de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute de lege. Ajutoarele se acordă sub formă de sume nerambursabile, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro.
Informaţii suplimentare se pot afla la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Teleorman – Compartimentul ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate – tel. 0247/ 421168, interior 394 sau de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

(G.Z.)