Ai pierdut sănătatea, ai pierdut totul!

Concursul „Ai pierdut sănătatea, ai pierdut totul!”, desfăşurat la Colegiul Naţional „Al. D. Ghica”, în data de 7 aprilie 2014, a avut trei secţiuni: artă plastică, eseuri şi soft, elevii au prezentat lucrări despre importanţa sănătăţii în viaţa omului şi despre importanţa protejării mediului, factor primordial în asigurarea stării de bine.
La Simpozionul Regional şi Concursul Regional cu titlul “Ai pierdut sănătatea, ai pierdut totul!” au participat 110 elevi cu lucrări din 24 de judeţe din ţară. În realizarea proiectului educativ s-au realizat 24 de parteneriate educaţionale cu şcoli şi licee din ţară. Profesorii care s-au implicat în realizarea acestor activităţi au fost: din partea Inspectoratului Şcolar General: doamna prof. Valeria Gherghe, Inspector Şcolar General, doamna prof. Narciza Niţu, Inspector Şcolar General Adjunct, doamnele prof. Daniela Tătaru, Luminiţa Pinţur, Păun Silvia, Inspectori şcolari de specialitate, domnul profesor Mihai Ionescu, Inspector şcolar de specialitate.
Din partea Colegiului Naţional „Al. D. Ghica” s-au implicat în organizare dl. Director, Tăujan Ion, d-na director adjunct, Pleşa Luminiţa şi d-nele profesoare: Mircea Mirela, Mitran Daniela, Ghita Neluta. De asemenea, au contribuit şi d-nele şi domnii prof. Belu Adriana, Stănculescu Florina, Drăgan Gigi, Ruscu Nicolae. Au fost invitaţi d-na prof. Adriana Neaga, Director Şcolii Postliceale Sanitare, Alexandria, precum şi d-na prof. Cioabă Florica şi d-l prof. Roată Moale Marin, prof. în cadrul aceleiaşi instituţii. De asemenea, a participat d-na dr. Roxana Soare, din partea Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman şi d-na subcomisar Savu Cristiana. Invitaţii au insistat asupra importanţei sănătăţii pentru fiecare om şi, în special, în viaţa tinerilor.

Prof. Mircea Mirela