Agenţii economici, obligaţi să raporteze generarea şi gestionarea deşeurilor

Procesul de gestionare a deşeurilor implică o mare răspundere din partea agenţilor economici, a operatorilor care produc deşeuri. Pentru monitorizarea cât mai clară a acestor reziduuri, Agenţia de Protecţie a Mediului Teleorman informează operatorii economici că pot transmite anchetele statistice privind generarea şi gestionarea deşeurilor pentru anul 2012.
Situaţia trebuie transmisă pe format de hârtie, dar şi electronic, prin introducerea datelor în sistemul integrat de mediu (SIM).
Operatorii economici, generatorii de deşeuri au obligaţia de a transmite anual evidenţa gestiunii deşeurilor, comercianţilor, brokerilor de deşeuri şi a celor care desfăşoară activităţi de tratare a acestora, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi ale HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
Data limită pentru transmiterea informaţiilor la A.P.M. Teleorman şi introducerea acestora în SIM este 30 aprilie 2014, după care aplicaţia se va închide, iar datele vor fi prelucrate şi transmise către EUROSTAT (Comisia de Statistică a Uniunii Europene).

M.M.