Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman: Activitatea desfăşurată în luna septembrie

APM Teleorman a emis 9 autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu și un acord de mediu, a revizuit 9 autorizaţii și un acord de mediu şi a respins 3 solicitări de acorduri de mediu.

S-au desfășurat 4 ședinţe CAT, o sedință a Comitetului Special constituit pentru Planuri şi Programe și 2 dezbateri publice.

S-au mai realizat: inventarierea operatorilor economici care deţin substanţe periculoase şi intră sub incidenţa HG nr. 804/2007; 3 analize la probele de apă provenite din precipitaţii; 32 de măsurări ale zgomotului ambiant pe artere de circulație, constatându-se 10 depășiri ale valorilor limită admisibile; monitorizarea permanentă a calităţii aerului prin staţiile automate ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

În cursul lunii septembrie 2018, la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din cadrul RNMCA nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită.

S-au efectuat 6 expertize fizico-chimice la probele de ape uzate prelevate de la operatorii economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă (s-au efectuat 66 indicatori).

Cornelia RĂDULESCU