Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară * Au fost majorate tarifele privind înscrierea proprietăţilor în cartea funciară

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a aprobat în data de 7 ianuarie un ordin prin care au fost majorate, pentru prima dată după 10 ani de zile, tarifele pentru serviciile prestate de personalul acestei instituţii legate de cadastarea proprietăţilor imobiliare şi înscrierea acestora în sistemul naţional de carte funciară. Majorările vor întra în vigoare începând cu data de 4 februarie 2019.

Scumpirile vor afecta un număr foarte mare de fermieri dar şi alţi deţinători de proprietăţi imobiliare, având în vedere că unele servicii precum măsurătorile la terenuri, serviciile de cartografiere sau extrasul de carte funciară au fost majorate considerabil.

Noile tarife aprobate de conducerea ANCPI:

  • Înscrierea sau radierea unei proprietăţi imobiliare din cartea funciară: 75 lei, cu 15 lei mai mult decât până anul trecut;
  • Extinderea sau radierea construcţiilor: 120 lei, tarif dublu faţă de cel practicat în anii trecuţi;
  • Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre: 250 lei, faţă de 200 lei anterior;
  • Recepţia pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie şi cartografie: 375 lei, de la 300 lei anterior.

Extrasul de carte funciară de informare solicitat şi furnizat la registratura Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară se eliberează contra sumei de 25 lei, faţă de tariful de 20 lei practicat înainte de scumpirea acestui serviciu. De reţinut faptul că extrasul de carte funciară solicitat şi furnizat prin platforma de plată online rămâne la 20 de lei.

-Certificatul privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului: 125 lei, faţă de tariful de 100 lei practicat anterior.

Taxele pentru autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru au fost menţinute la acelaşi nivel, respectiv la 400 de lei pentru persoanele fizice şi 2.000 de lei pentru persoanele juridice. A fost însă introdusă o taxă de 100 de lei pentru modificarea/eliberarea unui duplicat a certificatului de autorizare.

Conducerea ANCPI a mai introdus o taxă pentru Serviciul ROMPOS pe care îl folosesc persoanele autorizate care efectuează lucrări de cadastru. Serviciul ROMPOS al ANCPI, până acum gratuit, va costa 100 de lei pe lună sau 1.000 de lei pe an.

George ZAVERA