Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prima instituţie certificată ISO 20000 pentru sistemul de management IT

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a obţinut certificarea internaţională pentru standardul de calitate ISO 20000-1:2011, aplicabilă sistemului de management al serviciilor IT. Astfel, APDRP devine prima instituţie publică din România care este certificată ISO 20000 de către un auditor extern. Certificarea, obţinută în martie 2013, atestă că procesele IT ale Agenţiei sunt în concordanţă cu normele, prevederile şi regulamentele internaţionale.
Prin implementarea acestui standard, Agenţia se asigură că toate problemele ce pot apărea în cadrul sistemelor informatice ale acesteia sunt monitorizate şi rezolvate într-un timp optim, astfel încât îndeplinirea sarcinilor experţilor legate de evaluarea, contractarea sau plata proiectelor să nu fie întârziate din cauza apariţiei unor probleme de sistem. Certificarea, atestată de Lloyd’s Register Quality Assurance, din Marea Britanie, garantează performanţa serviciilor IT din cadrul Agenţiei. Se certifică totodată că APDRP îndeplineşte cerinţele legate de planificare, implementarea, operarea, monitorizarea, analiza, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor sale IT.
Sistemul de Management IT susţine furnizarea serviciilor legate de infrastructură, comunicaţii şi managementul aplicaţiilor pe care angajaţii Agenţiei le folosesc în relaţia cu beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). De exemplu, înregistrarea şi procesarea cererilor de finanţare se face la sediile Oficiilor Judeţene pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP), prin Sistemul de Procesare a Cererilor de Dezvoltare Rurală (SPCDR). Acest program computerizat, special conceput pentru managementul documentelor aferente proiectelor de investiţii, este parte a sistemului de management al serviciilor IT certificat ISO.
Ciclul de certificare este de 3 ani, până în martie 2016. Pe parcursul acestui ciclu se vor efectua vizite de supraveghere la interval de 12 luni, respectiv 2 vizite de supraveghere.
Beneficiile implementării şi certificării ISO/IEC 20000-1:2011 vizează în primul rând creşterea calităţii activităţilor pe care APDRP le oferă atât angajaţilor, cât şi beneficiarilor. Practic, auditarea a certificat faptul că în cadrul APDRP selectarea şi gestionarea furnizorilor externi se face în mod eficient. Un alt fapt certificat este corelarea calităţii activităţii cu politica şi viziunea organizaţiei, iar în cazul Agenţiei aceasta presupune inclusiv alinierea la cele mai înalte standarde de calitate existente în cadrul Uniunii Europene. Printre punctele de control, auditarea în vederea certificării a privit cadrul procedural, controlul accesului la diferitele baze de date, trasabilitatea documentelor şi a operaţiunilor efectuate de angajaţii APDRP în relaţia cu beneficiarii.
Certificarea ISO a Agenţiei în conformitate cu standardele internaţionale a însemnat integrarea sistemelor de management IT într-unul singur, numit “sistem integrat de management”.

(G.Z.)