AFIR a pus la dispoziția fermierilor Ghidurile solicitantului pentru finanțarea investițiilor agricole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finalizat și postat pe pagina oficială de internet a instituției Ghidurile solicitantului pentru fermierii și alți producători care vor să acceseze bani europeni pentru dezvoltarea de afaceri agricole. Ghidurile sunt valabile pentru sesiunea de primire a proiectelor din anul 2017 pentru investiții în exploatații agricole – submăsura 4.1 și în exploatații pomicole – submăsura 4.1a, pentru instalarea tinerilor fermieri – submăsura 6.1 și pentru dezvoltarea fermelor mici – submăsura 6.3. De asemenea, au fost publicate și Ghidurile finale pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol – submăsura 9.1și în sectorul pomicol – submăsura 9.1a.

După cum precizează conducerea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la Ghidurile solicitantului au fost aduse o serie de modificări, care au un singur scop și anume simplificarea accesării fondurilor! “Am eliminat documentele și condițiile care au devenit redundante, am redus dimensiunea economică minimă a fermei mici pentru a permite cât mai multor fermieri să obțină sprijin financiar, dar am și clarificat o serie de aspecte care au creat probleme în ghidurile anterioare. Acest tip de abordare va fi aplicat la sesiunile de proiecte pe care Agenția le va lansa de acum înainte”, spune Adrian-Ionuț Chesnoiu, directorul general AFIR.

Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție, sesiunea de primire a proiectelor se va deschide după minim şapte zile de la data publicării versiunilor finale ale Ghidurilor solicitantului pe pagina de internet a AFIR, eveniment ce a avut loc în data de 25 aprilie.

Pe pagina de internet www.afir.info – secțiunea Investiții PNDR au fost publicate, alături de versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului, şi anexele aferente acestora, necesare pentru întocmirea unui proiect, inclusiv Cererile de Finanțare pe care beneficiarii le pot testa și pregăti în vederea depunerii.

Modificări aduse în ghidurile solicitantului

În urma modificării HG 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare al PNDR, pentru investițiile care prevăd construcții-montaj, proiectul tehnic de execuție va fi avizat după semnarea contractului de finanțare de către AFIR.

Pentru beneficiarii care au depus proiecte în sesiunile anterioare și care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în Notificarea AFIR, a fost eliminată restricția cu privire la depunerea unui nou proiect doar în cadrul sesiunii continue a anului următor.

La Solicitarea de acordare a scrisorii de garanție, Conform noilor reglementări, la solicitarea de acordare a scrisorii de garanție este necesar avizul favorabil al AFIR doar asupra unei achiziții, față de prevederea anterioară, care stipula că este nevoie de avizul favorabil asupra procedurii de achiziție prioritar majoritară.

O altă simplificare se referă la corelarea între perioada de depunere a cererii unice pe suprafață la APIA și deschiderea sesiunii de primire de proiecte finanțate prin PNDR. De acum înainte, dacă în sistemul electronic nu se pot vizualiza înregistrările efectuate de solicitant în timpul campaniei de depunere a cererii unice de plată fermierul poate face dovada acestor înregistrări printr-o adeverință emisă de APIA.

O altă modificare în favoarea fermierilor este aceea că în vederea accesării de fonduri se vor accepta certificatele de formarea profesională eliberate de Agenția Națională de Consultanță Agricolă.

George ZAVERA