ADR Sud Muntenia

Unitățile sanitare vor putea procura echipamente medicale pentru combaterea coronavirus, din fonduri europene pentru procurarea de echipamente medicale și echipamente de protecție destinate personalului medical, Ministerul Fondurilor Europene a disponibilizat suma de 300 de milioane de euro.

Conform comunicatului emis de conducerea Agenției de Dezvoltare Sud Muntenia, în contextul decretării stării de urgență, ca urmare a epidemiei declanșate de COVID-19, a devenit posibilă achiziția de către unitățile sanitare de echipamente medicale destinate combaterii efectelor epidemiei, prin accesarea fondurilor europene.

ADR Sud Muntenia : ”Astfel, Guvernul României sprijină finanțarea pentru procurarea de echipamente medicale și echipamente de protecție destinate personalului medical prin disponibilizarea unei sume de 300 de milioane de euro. Prin urmare, unitățile sanitare publice, individual sau prin intermediul Ministerului Sănătății, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și al unităților administrativ-teritoriale pot depune proiecte pentru a fi procurate echipamente medicale și echipamente de protecție medicală.

Cheltuielile realizate sau în curs de realizare vor putea fi decontate din fonduri europene, cu condiția respectării unor reglementări minimale ce privesc : justificarea costurilor de achiziție, transparența procedurii de achiziție în situații de urgență, precum și înregistrarea în patrimoniu a echipamentelor.

  • Până la data de 15 aprilie 2020 va fi dat publicității Ghidului Solicitantului;
  • În perioada 15-30 aprilie 2020 va avea loc o consultare publică, unde solicitanții eligibili pot face observații asupra ghidului;
  • Aprobarea ghidului și lansarea apelului de proiecte și depunerea cererilor de finanțare se va realiza în perioada 15 mai – 15 iulie 2020;
  • Evaluarea cererilor de finanțare și încheierea contractelor de finanțare este estimată pentru perioada 15 iulie – 15 octombrie 2020;
  • Depunerea cererilor de rambursare și decontarea cheltuielilor se va realiza in intervalul 15 octombrie – 15 decembrie 2020.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 45 de milioane de euro, finanțarea totală disponibilă ridicându-se la 300 de milioane de euro.

În vederea obținerii unor informații suplimentare, potențialii beneficiari pot face apel la echipa de specialiști constituită la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, accesând următoarea adresă de e-mail: covid19.sanatate@fonduri-ue.ro.

G. Z.