ADR Sud Muntenia angajează expert, în cadrul Biroului Județean Teleorman

Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizeză concurs pentru ocuparea a șase posturi de expert în cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană, unul dintre posturi fiind pentru Biroul Județean Teleorman. Concursul va avea loc în data de 30 mai 2017. Contractul individual de muncă ce va fi încheiat cu câștigătorul concursului va fi încheiat pe o perioadă determinată, de 12 luni din momentul angajării.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
  • Minimum 3 ani experiență în activitatea de elaborare de planuri și strategii și în activitatea de implementare a proiectelor finanțate din fonduri comunitare;
  • Minimum 3 ani experiență în administrația publică locală;
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;

Persoana ce va fi angajată trebuie să manifeste disponibilitate pentru deplasări în Regiunea Sud Muntenia, în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia, din municipiul Călărași, până la data de 26 mai 2017, ora 14.00.

Concursul pentru toate cele șase posturi de expert se va desfăşura în data de 30 mai 2017 la sediul central al ADR Sud-Muntenia, din Călăraşi. Anunțul privind organizarea concursului, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia.

George ZAVERA