Adaptarea examenului de Evaluare Națională 2019, pentru elevii cu nevoi speciale

Elevii cu probleme speciale, care anul acesta termină clasa a VIII-a, pot susține examenul de Evaluare Națională în condiții speciale, în scopul asigurării condițiilor de egalizare a șanselor la simularea Evaluării Naționale, conform unui anunț făcut de Ministerul Educației. Potrivit acestui anunț, părinții copiilor cu deficiențe care urmează să susțină simularea Evaluării Naționale și examenul de Evaluare Națională pot solicita adaptarea examenului în funcție de afecțiunile și necesitățile fiecărui elev în parte. În acest sens, părinții trebuie să depună o cerere și unele documente medicale, în perioada 21 ianuarie – 28 februarie 2019.

În document este prevăzut că ” pentru cazurile speciale existente si cunoscute, părinții elevilor claselor a VIII-a/tutorii/susținătorii legali ai copiilor, sunt rugați să tina seama de următoarele:

1. documentele privind adaptarea procedurilor în vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe care vor sustine Simularea Evăluarii naționale și/sau Evaluarea națională 2019, pentru elevii claselor a VIII-a (cerere tip, Referat de expertiză medicopedagogică și copie Certificat naștere/C.I. elev) se depun la Registratura inspectratelor școlare;

2. cererea tip se ridică, se completează și se înregistrează la Registratura ISJ;

3. referatul de expertiză medico-pedagogică se obține de la Comisia medicală municipală de orientare școlar-profesională”.

M. MEILĂ