Actualitatea clasicilor * Aci, lumea e a persoanelor, nu persoanele sunt ale lumii

Negocierile privind formarea noului Executiv nu s-au blocat din cauza programelor de guvernare, care nici n-au fost puse în discuție, ci pentru că partidele negociază la sânge funcții și persoanele care le vor ocupa.

Geniul vizionar al lui Caragiale a nemurit această meteahnă, cu rădăcini în codul nostru genetic, în celebra scriere „1907 – din primăvară până-n toamnă”, din care vă redăm mai jos un fragment.

„În cluburi somptuoase, unde se aruncă pe o carte arenda unui vast domeniu; în cabinete particulare, unde un mic souper fin se plăteşte cu preţul câtorva chile de mălaiu; în berării populare, unde meschini impiegaţi azvârl într-o seară la chef leafa-le pe o săptămână; în cârciumi de mahala, unde se strâng hăitaşii electorali să se cinstească cu tulburel nou prefăcut din vechiu; – pe căile publice – la colţul bulevardului, sub splendoarea lampelor electrice, sau la răspântia depărtată, sub licărirea unui felinar afumat; în tramvai, pe jos, în muscal cu cauciuc; în vagon-lits, în clasa a doua or a treia; – de la spuma oligarhiei până la drojdia clientelei – toţi roiesc şi forfotesc…

Şoptesc, discută, şi perorează şi izbucnesc şi pun lumea la cale, – gândind la… persoane; vorbind de… persoane; aplaudând sau condamnând.. persoane; expulzând sau decorând.. persoane; exaltând sau calomniind… persoane!…

Persoane şi iar persoane! Fireşte, sistema trebuie să fie consecventă.

Aci, lumea e a persoanelor, nu persoanele sunt ale lumii…

Aci sunt slujbe pentru slujbaşi, nu slujbaşi pentru slujbe; bisericii pentru popi şi paracliseri, nu paracliseri şi popi pentru biserici; gâşte pentru hahami, nu hahami pentru gâşte; catedre pentru profesori, nu profesori pentru catedre…

Aci e, în fine o patrie pentru patrioţi, nu patrioţi pentru o patrie!”