Activități desfășurate de Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman

În structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcții- I.S.C., sunt 8 inspectorate regionale în construcții.

Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman, din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia, are în componență un inspector șef județean și un număr de 4 compartimente: Compartiment Registratură- 1 expert relații cu publicul; Compartiment Economic- Administrativ- 1 consilier economic; Compartimentul Supravegherea pieței produselor pentru construcții, autorizare laboratoare, responsabili tehnici cu execuția și diriginți de șantier- 1 inspector în costrucții; Compartimentul Control și Inspecție în Construcții- 6 inspectori în construcții.

Activitatea I.J.C. Teleorman se desfășoară în conformitate cu programele de control trimestriale aprobate de Inspectorul General de Stat.

Pe parcursul anului 2019 nu au existat probleme în desfășurarea activității de control și inspecție. În conformitate cu programele de activitate trimestrială, s-au realizat 508 controale, programul de control fiind realizat in proportie de 121 %. Au fost desfășurate de inspectorii în construcții din cadrul I.J.C. Teleorman 1174 de activități.

Ca urmare a efectuării acțiunilor de control și inspecție au fost constate neconformități privind executarea lucrărilor de construcții, din care principalele neconformitati au fost următoarele: neasigurarea verificării execuției lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier autorizați- 3 cazuri; organizarea necorespunzătoare şi neasigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un SMQ conceput şi realizat prin personal propriu, fără RTE autorizați corespunzător art. 14 din Legea 10/1995 şi personal CQ- 1 caz; executarea de modificări, transformări, consolidări la construcţii ori demolarea acestora, cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acestora- 1 caz; executarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi- 1caz; neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin regulamentele şi procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 10/1995, privind realizarea şi menţinerea cerinţelor fundamentale în etapele de realizare a const

rucţiilor, de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente și în etapa de postutilizare a acestora de către factorii implicați, potrivit responsabilităților fiecăruia- 3 cazuri; neasigurarea condiţiilor de verificare a lucrărilor în faze determinante ale execuţiei- 5 cazuri; nerespectarea proiectelor și a detaliilor de execuție- 8 cazuri; lipsa proiectelor de urmărire a comportării în timp- 1 caz; neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse prin actele de control- 3 cazuri;

Pricipalele măsurile dispuse ca urmare a acţiunilor de control sintetizate mai sus sunt: sesizarea organelor de urmărire penală, pentru faptele care constituie infracţiuni- 1; refacerea lucrărilor- 8; expertizarea lucrărilor- 4; elaborarea proiectelor de urmărire a comportării în timp- 1; neautorizarea continuării lucrărilor ajunse în faze determinate- 5.

Alte măsuri dispuse pentru neconformităţi cu grad ridicat de repetabilitate- 386.

Au fost dispuse 410 măsuri, fiind aplicate 17 sancțiuni contravenționale, iar

cuantumul amenzilor aplicate fiind de 280.000 lei.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, conform pct.15.2 din Anexa 3, Inspectoratul de Stat în Construcții- I.S.C. a fost desemnat ca autoritate responsabilă cu rol secundar în cadrul funcției de sprijin „Restabilirea stării provizorii de normalitate”, fiindu-i repartizată activitatea specifică „evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public”.

În data de 28.03.2019 reprezentanții I.J.C. Teleorman au participat la Exercițiul privind modul de acțiune al Inspectoratului pentru situații de urgență „A.D. Ghica” Teleorman în cooperare cu instituțiile cu atributii în gestionarea și managementul situațiilor de urgență, care a avut loc în municipiul Turnu Măgurele, iar în perioada 26-27.10.2019 au participat la prima prima etapă a exercițiului SEISM 2017, exercițiu de conducere fără acțiunea forțelor în teren, care a avut scopul de verificare a fluxului informațional-decizional și antrenarea structurilor de conducere și coordonare cu responsabilități în managementul consecințelor acestui tip de risc, în cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției .

În perioada 06-13.12.2019, un inspector în construcții din cadrul I.J.C. Teleorman a făcut parte din delegația Inspectoratului de Stat în Construcții, deplasându-se în Albania unde a participat la evaluarea post-seism a clădirilor afectate de cutremurul din data de 26.11.2019, care a avut loc in localitatea Durres.

Cornelia RĂDULESCU