Activități desfășurate de I.Ș.J. Teleorman

Inspectoratul Școlar al Județului Teleorman pentru luna decembrie 2019 a avut prevăzute cinci inspecţii tematice:

  1. Monitorizarea modului de organizare și desfășurare a activităților de învățare în vederea formării/dezvoltării competențelor specifice prevăzute în programele școlare la clasele a V-a, a VI-a și a VII-a;
  2. Aplicarea integrală și corectă a Curriculumului Național în unitățile de învățământ, în anul școlar 2019-2020;
  3. Monitorizarea participării şcolare, verificarea modului de aplicare a planului de măsuri privind intervențiile ameliorative pentru reducerea fenomenului de absenteism și părăsirea timpurie a școlii;
  4. Monitorizarea/verificarea modului de aplicare a competențelor manageriale din perspectiva proiectării, organizării și desfășurării activității manageriale din unitățile de învățământ;
  5. Verificarea modului de completare a documentelor şcolare în vederea încheierii situaţiei la învăţătură în semestrul I, anul școlar 2019-2020.

În cadrul inspecțiilor menționate au fost verificate 15 unități de învățământ.

De asemenea, în luna decembrie 2019, a fost planificată și s-a desfășurat o inspecție școlară de revenire la Școala Gimnazială nr. 1 Lunca.

Cornelia RĂDULESCU