Activități desfășurate de APM Teleorman

Agenția pentru Protecția Mediului Alexandria a emis 16 autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu, a revizuit 6 autorizaţii și a transferat 2 autorizații.

APM Teleorman a emis 5 acorduri de mediu și a revizuit un acord de mediu.

A desfășurat 5 ședinţe CAT, o dezbatere publică și o ședință a Comitetului Special constituit pentru Planuri şi Programe.

Au fost inventariați operatorii economici ce deţin substanţe periculoase şi intră sub incidenţa HG nr. 804/2007.

A emis o aprobare de transport a deșeurilor periculoase, conform HG nr.1061/2008 și a monitorizat permanent calitatea aerului prin staţiile automate ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

A realizat 7 determinări pentru pulberile sedimentabile prelevate și nu s-au constatat depășiri.

A realizat 5 analize la probele de apă provenite din precipitații, prelevate în control sediul APM din Alexandria și a efectuat 1159 măsurători, din care: supravegherea radioactivității mediului prin analize manuale – 585, iar stația automată situată în Zimnicea – 574. Valorile măsurate s-au încadrat în limitele fondului natural.

A realizat 8 măsurări ale zgomotului ambiant pe artere de circulație, constatându-se 2 depășiri ale valorilor limită admisibile și a efectuat 7 expertize fizico-chimice la probele de apă uzate prelevate de la operatorii economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă.

La solicitarea agenților economici au fost efectuate 6 analize aer imisii și 4 analize aer emisii.

Cornelia RĂDULESCU