Activitatea de inspecţie fiscală în anul 2013, în Teleorman

După cum informează conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman, în anul 2013 structurile de inspecţie fiscală au verificat în judeţ 1.546 contribuabili, dintre aceştia 1.030 fiind contribuabili persoane juridice, 466 contribuabili peroane fizice, iar 50 operatori economici verificaţi pe linie financiară. În urma verificărilor efectuate, au fost încheiate în perioada de raportare 1.572 acte de control. Dintre acestea, 490 au fost rapoarte de inspecţie fiscală la persoane juridice, 304 rapoarte de inspecţie fiscală la persoane fizice. Au fost încheiate 334 de procese verbale de control inopinat la persoane juridice, 100 de procese verbale cercetări la faţa locului la persoane juridice, 106 procese verbale controale încrucişate la persoane juridice, 154 procese verbale de control inopinat la persoane fizice, 6 procese verbale controale încrucişate la persoane fizice, 2 procese verbale cercetări la faţa locului la persoane juridice, 57 rapoarte de inspecţie economico-financiară şi 19 controale inopinate impulsionare încasări.
La persoanele juridice au fost întocmite 1.030 acte de inspecţie, astfel : 111 inspecţii fiscale generale, 379 inspecţii fiscale parţiale, 334 controale inopinate, 106 controale încrucişate, 100 cercetări la faţa locului. Sumele suplimentare constatate la persoanele juridice ( mii lei ) s-au ridicat la 98.738,31 lei. Obligaţii principale – 53.950,47 lei : din care accesorii – 32.252,01 lei, amenzi – 960,86 lei, TVA fără drept de rambursare – 10.082,04 lei : – confiscări (numerar) 1.492,93 lei.
La persoanele fizice au fost întocmite 466 acte de inspecţii, astfel : 134 inspecţii fiscale generale, 170 inspecţii fiscale parţiale, 154 controale inopinate, 6 controale încrucişate şi 2 controale la faţa locului. La persoanele fizice au fost constatate sume (mii lei) într-un cuantum de 5.553, 00 lei, din acestea 2.343,23 lei reprezentând obligaţii principale, 642,13 lei – accesorii, 273,40 – amenzi şi 2.294,24 lei – TVA fără drept de rambursare.
Referitor la controlul financiar, situaţia se prezintă astfel : numărul de acte încheiate – 76, diferenţe constatate (mii lei) – 97,89, din care : de natură bugetară – 0,29 lei, de natură financiară – 75,34 lei , de natură fiscală – 22,26 lei.

George ZAVERA