Activitatea Comisariatului Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu în anul 2022

Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control, cu atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului.

Activitatea instituției constă în acțiuni de inspecție și control. Rezultatul acestor acțiuni, în funcție de neconformitățile constatate, poate fi: impunerea unor măsuri preventive și corective cu termene scadente, aplicarea unor sancțiuni contravenționale, aplicarea unor sancțiuni complementare de suspendare a activității, propunerea suspendării actului de reglementare către autoritatea competentă emitentă, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, precum și transmiterea unor sesizări către organele de cercetare penală.

În anul 2022, Comisariatul Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu a desfășurat activitatea de inspecție și control cu un număr de 4 echipe de comisari, efectuând 861 de controale, dintre care 116 controale planificate și 745 controale neplanificate.

Cele 745 de controale neplanificate realizate în anul 2022 au vizat: inspecţii pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele de reglementare- 136; inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu- 46; inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii- 78; inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului- 3; inspecţii dispuse de CG/ACPM- 367; inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse- 6; inspecţii pentru identificarea de obiective noi- 20; inspecţii cu alte autorităţi- 89.

În baza Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, au fost formulate 269 puncte de vedere.

În baza protocolului de colaborare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Garda Națională de Mediu și Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, comisarii de mediu au efectuat 148 de controale pentru verificarea modului de conformare la legislația privind protecția mediului a proiectelor solicitanților/beneficiarilor de fonduri din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

În anul 2022 au fost înregistrate 221 de petiții care au fost soluționate conform prevederilor OUG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și conform competențelor legale ale Gărzii Naționale de Mediu.

Principalele neconformităţi constatate în urma acțiunilor de inspecţie şi control efectuate au fost: desfășurarea de activități autorizabile pe linie de mediu fără deținerea unei autorizații de mediu; nerespectarea prevederilor autorizației de mediu; lipsa documentelor privind trasabilitatea deșeurilor generate din activitate- evidența gestiunii deșeurilor, documentele aferente valorificării/ eliminării deșeurilor; desfășurarea activității de colectare și dezmembrare a vehiculelor scoase din uz fără acte de reglementare din punct de vedere al protecției mediului; depozitări necontrolate de deșeuri; incendieri miriști/resturi vegetale de pe terenurile agricole; neluarea măsurilor în vederea curățării terenurilor cu deșeuri abandonate; neatingerea nivelului minim de pregătire pentru reutilizare și reciclare de deșeuri reciclabile; nerealizarea la termen și în totalitate a măsurilor dispuse anterior.

Ca urmare a neconformităților constatate, au fost aplicate 294 sancțiuni contravenționale, dintre care 95 avertismente și 199 amenzi în valoare de 4 325.000 lei, s-au dispus 2 desființări de lucrări, s-au dispus 23 suspendări de activitate, au fost transmise către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman 3 propuneri de suspendare a actelor de reglementare și au fost transmise 7 sesizări către organele de cercetare penală.

Cornelia RĂDULESCU