Acte necesare succesiune 2023

Moștenirea/succesiune este modul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane in viață.

Succesiunea reprezintă, conform Codului Civil, modalitatea prin care familia poate beneficia în mod egal de bunurile rămase după decesul unui membru din familie.

În cazul în care nu există un testament, moștenirea legală reprezintă calea prin care conturile și lichiditățile sunt împărțite în mod egal membrilor din familie.

Iată care sunt actele de care ai nevoie:

-Cerere tip;

-Certificat de deces (în original) al persoanei pentru care se face succesiunea;

-Certificat de atestare fiscală care atestă că persoana decedată nu are datorii la bugetul local sau la bugetul de stat

-Certificat de naștere și căsătorie pentru soțul supraviețuitor, după caz;

-Certificat de naștere și de căsătorie, după caz, dar și alte acte de identitate pentru moștenitori;

In functie de complexitatea cazului, mai pot fi necesare si:

-Certificat de atestare fiscala care atesta ca persoana decedata nu are datorii la bugetul local sau la bugetul de stat.

-certificat fiscal automobil, eliberat de Administrația Financiara;

-certificat acționar, carnete CEC, conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit), –act concesiune pentru locul de veci, adeverința cu valoarea locului de veci, eliberata de Administrația Cimitirelor sau de Parohie.

Acte de proprietate pentru bunurile lăsate moștenire;

-Testament, în cazul în care există unul

-Acte de identitate moștenitori

Cine are drept la succesiune, 2023

Legea din Dreptul Civil prevede că moștenitorii legali sunt clasificați în funcție de gradele de rudenie, astfel:

Clasa I- soțul supraviețuitor, descendenții (copiii defunctului, copiii copiilor acestora și așa mai departe, fără limitare cu privire la gradul de rudenie)

Clasa a-II-a și a-III-a, ascendenții (părinții, bunicii și așa mai departe).

Clasa a IV-a – colateralii până la gradul al patrulea inclusiv (unchi, mătuși ai defunctului, veri primari și frații și surorile bunicilor defunctului).

Daca exista rude din clasa I si acestea nu renunță la drepturile lor, rudele aparținând celorlalte clase nu vor veni la moștenirea legala. Tot așa, daca exista rude din clasa a II-a (si nu exista descendenți deloc sau aceștia nu vor sa moștenească), nu vor veni la moștenire rude din celelalte clase, mergând pe același raționament cu toate cele patru clase de moștenitori.

Practic, cei din clasa a IV-a de moștenire vor primi ceva numai daca in celelalte clase nu exista moștenitori deloc, sau pe aceștia nu-i interesează să primească ce li se cuvine de la defunct.

Cost succesiune 2023

Succesiunea costă mai puțin dacă se dezbate în primii 2 ani de la deces. Succesiunea se poate dezbate oricând; legea nu impune o limită de timp. Însă, Codul fiscal prevede un termen de maxim 2 ani în care moștenitorii o pot face fără a plăti și impozit către stat.

Deși poate fi făcută și mai târziu, este recomandat ca dezbaterea succesiunii sa aibă loc în termen de 2 ani de la data decesului defunctului, întrucât în acest caz nu se mai percepe un impozit către stat de 1% din valoarea bunurilor imobile ce compun masa succesorala.

Pe lângă lista cu acte necesare pentru succesiune, este nevoie sa fie luate în calcul si taxele ce se plătesc în cazul unei succesiuni.

Taxa pentru succesiune în 2023, în cazul în care moștenirea este dezbătuta în fata notarului, presupune onorariul notarului. Acesta este calculata în funcție de valoarea totala a bunurilor succesorale, fie mobile si/sau imobile și se împarte între toți moștenitorii.

In cazul in care exista un singur moștenitor, evident, acesta va plăti singur taxa de succesiune. Taxa pentru succesiune la notar este stabilita în Grila Notarilor.

Moștenitorii ar putea să facă succesiunea gratuit la primărie

Un nou proiecte de lege, privind taxa de succesiune, este în procedură parlamentară. Acesta prevede prima ieșire din indiviziune a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor agricole. Dacă propunerea va fi adoptată, succesiunea se va putea realiza la primărie, în mod gratuit.

Noul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, dorește să implementeze această lege, pentru continuarea și finalizarea procedurii de cadastrare și intabulare a tuturor imobilelor din România.

Mircea OLTEANU

/