A început prima rundă de selecţie a experţilor educaţionali

Prima rundă din acest an, de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional a început de pe 20 februarie, cu completarea formularului de selecţie online. Cadrele didactice mai au la dispoziţie doar 4 zile pentru a completa online formularul de înscriere, afişat pe site-ul: http://cneme.edu.ro/inscriere.
Listele cu candidaţii admişi în etapa de selecţie online vor fi afişate pe 27 februarie, urmând ca în perioada 28 februarie – 1 martie 2013, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman să fie depuse portofoliile cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011.
Portofoliile candidaţilor vor fi evaluate de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS, în intervalul 6 – 14 martie 2013. Ziua următoare, consiliul de administraţie al ISJ Teleorman va valida rezultatele selecţiei şi în aceeaşi zi vor fi afişate rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Candidaţii care se consideră nedreptăţiţi de rezultatele primite, pot depune contestaţii între 18 – 22 martie, urmând ca acestea să fie soluţionate până pe 26 martie.
Rezultatele finale vor fi afişate pe 28 martie, iar pe 1 aprilie va fi actualizat Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional.
Acest concurs este susţinut de cadrele didactice care vor să ocupe o funcţie de conducere în învăţământ.

M. MEILĂ