A fost lansat un nou apel de proiecte pentru infrastructura de învăţământ universitar din regiunea Sud-Muntenia!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat un nou apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ universitar din regiunea Sud – Muntenia. Alocarea financiară aferentă acestui apel de proiecte este de 11,25 milioane de euro, în cadrul căruia potenţialii beneficiari din regiunea Sud – Muntenia pot depune cererile de finanţare începând cu data de 5 octombrie 2018, ora 12:00, până în data de 7 decembrie 2018, ora 12:00.

De astfel de fonduri nerambursabile poate beneficia şi Universitatea Valahia, din Târgovişte, implicit pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a Campusului universitar din Alexandria, singura condiţie fiind aceea de a depune un proiect eligibil.

În cadrul acestui nou apel de selecţie de proiecte a fost publicat Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 – Investiţii în educaţie și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenşe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.3 – Creşterea relevanţei învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, Apel pentru Regiunea Sud Muntenia.

Ghidul aferent acestui apel de selecţie de proiecte poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro <http://regio.adrmuntenia.ro>, pagina Program > Axe > Axa 10 https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205, secțiunea „Obiectivul specific 10.3 – Universităţi”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1071/Ghidul-10-3-apel-2.zip, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR se pot obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro .

George ZAVERA