A fost aprobat preţul mediu al produselor agricole pentru care plata arendei se exprimă în natură

În cadrul şedinţei ordinare aferente lunii ianuarie 2013 a Consiliului Judeţean Teleorman au fost luate în discuţie şi aprobate preţurile medii ale produselor agricole obţinute în acest an, la care arenda se exprimă în natură. Astfel, preţurile medii aprobate de către consilierii judeţeni pentru recolta obţinută la principalele culturi sunt: grâu de consum – 0,795 lei/kg, orz boabe consum – 0,680 lei/kg., floarea soarelui – 1,350 lei/kg, porumb –0,700 lei/kg. Respectivele preţuri au fost propuse spre aprobare în baza documentaţiei tehnico-economice de fundamentare a acestora întocmită, conform legii, de către Direcţia pentru Agricultură a judeţului Teleorman.
Aşa cum se precizează în documentaţia privind fundamentarea preţurilor medii ale produselor agricole, realizată de specialiştii Direcţiei Agricole, s-a ţinut seama de cheltuielile ce se efectuează cu lucrările agricole aferente fiecărei culturi şi de producţiile prognozate a se obţine în 2014. La cultura de grâu pentru consum s-a luat în calcul o producţie medie estimată la 3.850 kg. la hectar, la orzul pentru consum – 3.500 kg./ha, la floarea soarelui – 1.720 kg./ha, iar la porumb boabe – 3.500 kg./ha.
În baza acestei hotărâri, care va fi transmisă Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman, pentru a fi comunicată unităţilor fiscale din subordine, se va face impozitarea veniturilor obţinute de către proprietarii de terenuri care şi-au arendat terenurile agricole şi pentru care îşi primesc drepturile cuvenite în natură.
Preţurile medii aprobate pentru producţiile la principalele culturi agricole la care arenda se exprimă în natură au fost considerate de către unii dintre consilierii judeţeni a fi prea mari, cu mult peste preţul de pe piaţa liberă unde proprietarii îşi valorifică recoltele, aşa cum s-a întâmplat anul trecut. Răspunsul a fost clar: există posibilitatea, aşa cum prevede şi legea, şi cum s-a procedat şi în 2013, ca preţul mediu al produselor agricole pentru care arenda se achită proprietarilor de terenuri în natură să fie revizuit printr-o nouă hotărâre de Consiliu Judeţean, ţinându-se cont de preţurile reale de valorificare a recoltelor pe piaţa liberă.
În cadrul aceleaşi şedinţe a Consiliului Judeţean Teleorman a fost aprobat şi preţul mediu pentru masa verde obţinută de pe pajişti în 2014, acesta ridicându-se la 0,060 lei, fiind calculat pentru o producţie de 20.000 kg. la hectar.

George ZAVERA