8,07 la sută, rata şomajului înregistrată în luna octombrie

La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman erau înregistrați 11,894 șomeri (din care 4,646 femei), rata șomajului fiind de 8,07 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 8,33% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,26 puncte procentuale.

Din totalul de 11,894 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Teleorman, 1,435 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 10,459 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 9,286 șomeri provin din mediul rural și 2,608 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Teleorman (52%), urmat de cei cu studii primare (19,43%), iar 16,97 % au absolvit învătămăntul liceal. Șomerii cu nivel de învătămănt profesional/arte si meserii reprezintă 10,05 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 1.10 %,iar cei cu studii postliceale 0,45%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 8,717 persoane foarte greu ocupabile, 2,973 greu ocupabile, 92 mediu ocupabile, iar 112 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

C. DUMITRACHE