470 contracte de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, încheiate de CAS Teleorman, pentru anul 2016

Pentru anul 2016, CAS Teleorman a încheiat cu două contracte mai puţin, comparativ cu anul trecut, potrivit precizărilor făcute de Marius Nica, preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, în cadrul şedinţei ordinare a Colegiului Prefectural organizat la nivelul judeţului Teleorman, ce a avut loc marţi, 23 august 2016.

Astfel, pentru acest an, CAS Teleorman a încheiat 470 de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

Pentru anul în curs, cele mai multe contracte, şi anume 172, au fost încheiate cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară. În 2015 au fost încheiate 174 astfel de contracte.

Situaţia detaliată a celorlalte 298 contracte încheiate pentru acest an de către CAS, arată astfel: asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice-85; contracte încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice: analize medicale de laborator/radiologie şi imagistică/anatomie patologică-24; acte adiţionale încheiate cu medicii de familie pentru EKG şi ecografie generală (abdomen şi pelvis)-3; asistenţă medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie (unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie)-7; asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară-30; asistenţă medicală spitalicească-8; îngrijiri medicale la domiciliu-8; acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu-59; acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice-74.

Opt dintre cei 30 de furnizori care au încheiat contract cu CAS Teleorman pentru servicii de medicină dentară, îşi desfăşoară activitatea în mediul rural, în următoarele localităţi: Frăsinet, Smârdioasa, Mârzăneşti, Pietroşani, Peretu, Izvoarele, Tigăneşti şi Poroschia.

Potrivit aceleiaşi surse, în cursul lunii trecute au fost încheiate 9 convenţii pentru anul 2016. Cinci dintre acestea sunt convenţii pentru eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, iar alte 4 sunt convenţii privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale spitaliceşti (recomandare de internare), formular cu regim special unic pe ţară.

Bugetul iniţial alocat în anul 2016 pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter medical este mai mare cu 24.452,15 mii lei, comparativ cu bugetul iniţial al anului 2015, creştere totală ce reprezentintă 111,95%.

M. MEILĂ