46 de unități de învățământ din Teleorman, fără autorizație sanitară de funcționare, la început de an școlar

Una dintre problemele grave cu care se confruntă, la fiecare început de an şcolar, unitățile de învățământ din județul nostru, este lipsa autorizației sanitare de funcționare. Vorbim despre unități de învățământ cu grupuri sanitare necorespunzătoare, nefuncționale, săli de clasă în care pardoseala sau tâmplăria sunt deteriorate, lipsa spațiului amenajat și dotat corespunzător pentru suplimentul de hrană, gradinițe fără gard împrejmuitor sau dacă acesta există este deteriorat, neexistența contractului pentru deșeuri menajere, clădiri ale căror acoperișuri sunt parțial deteriorate și, nu în ultimul rând, truse sanitare incomplete sau cu un conținut cu termen de valabilitate depășit. Toate acestea au fost constatate în urma controalelor efectuate de echipe mixte constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului Şcolar, în perioada premergătoare începerii anului școlar 2018-2019. Unităţile de învăţământ din judeţul nostru au fost verificate în per

ioada 27 august-5 septembrie 2018 în vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019.

Dacă în unităţile de învăţământ din mediu urban s-a constatat că elevii îşi pot desfăşura cursurile în condiţii normale, în mediul rural, 46 de unităţi de învăţământ, 37 de grădiniţe şi 9 şcoli, nu pot asigura condiţii decente pentru desfăşurarea activităţii, din cauza problemelor enumerate mai sus.

În plus, alte patru grădiniţe nu au depus documentaţia de autorizare.

Potrivit unui comunicat de presă al Prefecturii judeţului Teleorman, controalele igienico-sanitare desfăşurate în unităţile de învăţământ din judeţ au vizat următoarele aspecte:

  • existența autorizației sanitare de funcționare;
  • starea clădirilor;
  • starea spațiilor de învătământ;
  • starea de igienă a grupurilor sanitare;
  • modul de aprovizionare cu apă potabilă;
  • modul de colectare și evacuare a deșeurilor;
  • dotarea cu materiale și ustensile pentru curățenie si dezinfecție;
  • starea terenului pentru joacă sau sport.

În judeţul Teleorman există 338 de unităţi şcolare, şi aume: 21 de licee (16 în mediul urban şi 5 în mediul rural), 127 de şcoli (21 în mediul urban şi 106 în mediul rural), 190 grădiniţe (35 în mediu urban şi 155 în mediul rural).

În perioada următoare, între 12-28 septembrie 2018, DSP Teleorman va continua să desfăşoare acţiuni de control în unitățile școlare neautorizate sanitar, precum și cele la care s-au depistat neconformități.

M. MEILĂ