411 locuri de muncă vacante la nivelul judeţului Teleorman

Multe locuri de muncă vacante la nivelul județului Teleorman în această perioadă. În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în această perioadă 411 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 13 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 133 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 116 pentru persoanele cu studii liceale, iar 149 de posturi se adresează muncitorilor necalificaţi.

Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante sunt : inginer mecanic, consilier cadastru, laborant chimist, asistent analist, responsabil produs, economist, contabil-sef, specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca, mecanic utilaj, agent vanzari, agent de securitate, electrician de întreţinere şi reparaţii, lucrător comercial, sudor, tamplar, zidar, lăcătuș mecanic, stivuitorist, tipograf-tiparitor, reglor, sofer autocamion/masina de mare tonaj, muncitor necalificat.

Agenţii economici au obligaţia să comunice agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Pentru a comunica locurile de muncă vacante, agenţii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agenţiilor locale/punctelor de lucru.

În situaţia în care agenţii economici au ocupat locurile de muncă declarate vacante, au obligaţia să anunţe ocuparea acestora în termen de o zi, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact menţionate mai sus.

Claudiu DUMITRACHE