38 de cadre didactice pensionare rămân la catedre

Aproape 40 de cadre didactice din Teleorman cu vârsta de pensionare vor rămâne la catedre în următorii trei ani, după ce în şedinţa din 24 aprilie 2014 a Consiliului de administraţie a fost validată lista finală în care sunt nominalizate cele 38 de cadre didactice. Astfel, cadrele didactice care îndeplinesc vârsta standard de pensionare la 1 septembrie 2013, dar şi cadrele didactice care au avut calitatea de titular şi care nu au depăşit cu trei ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2013, cărora li se recunoaşte calitatea de titular în anul şcolar 2013-2014, se menţin în activitate ca titulari, timp de trei ani.
Conducerile unităţilor de învăţământ în care vor profesa aceste cadre didactice, vor lua la cunoştinţă despre deciziile Consiliului de administraţie privind aprobarea cererilor de rămânere sau revenire la catedră, potrivit cărora cadrele didactice vor continua să fie titulari la catedră în anul şcolar următor.
Cele 38 de cadre didactice care vor profesa ca titulari şi în anul şcolar următor, în funcţie de discipline sunt: 3 profesori de Educaţie fizică, 4 profesori de Educaţie Tehnologică, 2 profesori de Geografie, 1 profesor Informatică, 1 profesor de Limba română, 3 profesori de Matematică, 1 profesor de Socio-umane, 1 profesor – Textile, tricotaje şi confecţii textile,1 profesor – Activităţi de preprofesionalizare, 1 profesor – Construcţii electronice, 8 educatoare şi 12 învăţători.
Aceştia vor fi nevoiţi să anunţe şi Casa Judeţeană de Pensii Teleorman că îşi continuă activitatea.
Aceste reglementări sunt prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă 92/19.12.2012, conform căreia dascălii vor avea posibilitatea solicitării prelungirii la catedră, dar nu mai mult de trei ani de la împlinirea vârstei standard de pensionare. Dacă în unităţile de învăţământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţa profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliului de administraţie, ca titular în funcţia didactică, până la trei ani peste vârsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului, care completează art. 284 din Legea Educaţiei Naţionale.

M. MEILĂ