292 elevi din Teleorman, absenți la prima probă din cadrul Evaluării Naționale

Prima probă din cadrul Evaluării Naționale a elevilor din clasa a VI-a, proba la Limbă și comunicare s-a desfășurat ieri, 10 mai 2017. Pentru susținerea acestei probe, în județul Teleorman s-au înscris 2893 de elevi din clasa a VI-a. Nu toți, însă, au binevoit să se prezinte în sălile de clasă, în care învață de obicei, pentru a susține proba la Limbă și comunicare. Aproape 300 de elevi din clasa a VI-a care învață în unitățile de învățământ din județul Teleorman au absentat la prima probă din cadrul Evaluării Naționale.

Astăzi, copiii vor fi testați la Matematică și științe, ultima probă din cadrul Evaluării Naționale a elevilor din clasa a VI-a.

Rezultatele obţinute nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ și pe baza lor vor fi elaborate planuri individualizate de învăţare. De asemenea, părinţii/reprezentanţii legali ai elevului vor fi informați asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor fiecărui elev în parte.

M. MEILĂ