29 aprilie 2017, Ziua Naţională a veteranilor de război din România

29 aprilie, Ziua Naţională a veteranilor de război din România, a fost instituită de statul român, prin lege, în semn de recunoaştere a meritelor foştilor combatanţi pe câmpurile de luptă, pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României.

Sărbătorirea acestei zile constituie un îndreptăţit prilej de omagiere a eroilor căzuţi la datorie, pentru patrie şi totodată un moment important de apreciere a eforturilor care vizează consolidarea independenţei naţionale în contextul de integrare europeană, o modalitate de conectare spirituală perenă, a generaţiilor de astăzi cu cele care ne-au precedat, cu faptele, izbânzile şi sacrificiilor lor.

După decenii de aşteptări şi speranţe, ţara, prin reprezentanţii săi, a dăruit celor ce au pus pieptul la hotare, în vremuri de restrişte, o zi omagială a titlului de veteran de război, titlu cu solemne sonorităţi, pe care nu l-a conferit cineva anume, ci a fost dobândit prin lupte şi jertfe, prin îndeplinirea exemplară a datoriei sfinte, atunci când patria şi neamul au fost în primejdie şi i-au chemat pe fiii lor să dea măsura iubirii faţă de ele.

Ataşamentul faţă de ţară, dârzenia, disciplina, simţul datoriei şi al onoarei militare, puterea şi curajul sunt valori pe care veteranii de război le-au apărat pe câmpurile de luptă şi le-au afirmat cu tărie decenii la rând, îndeplinindu-şi cu abnegaţie îndatoririle de cetăţeni şi ostaşi ai României, în drumul spre construcţie democratică europeană, faptele de arme ale veteranilor de război, rămânând înscrise cu litere de aur în istoria glorioasă a ţării.

Dăruirea până la sacrificiu, devotamentul şi abnegaţia cu care veteranii de război şi camarazii lor le-au afirmat în anii grei şi tulburi au fost pe bună dreptate evocate în filele istoriei neamului românesc şi vor rămâne înscrise cu litere de aur în epopeea luptelor pentru apărarea fiinţei naţionale, independenţei şi suveranităţii ţării, a gliei străbune.

În semn de preţuire şi apreciere a acestor fapte şi virtuţi militare, veteranii de război vor milita permanent pentru a nu se pierde în negura timpului amintirea vremurilor când poporul român a fost silit să apere, cu arma în mână, glia şi credinţa străbune, independenţa şi integritatea teritorială.

De aceea în această zi aniversară, sărbătorească, veteranii de război teleormăneni, cu respect şi deosebită consideraţie, mulţumesc şi apreciază faptul că datorită victoriei Revoluţiei din decembrie 1989, statul român a recunoscut prin lege titlul de veteran de război prin care le-a conferit foştilor combatanţi, o paletă de drepturi şi facilităţi, care să le uşureze traiul, iar ziua de 29 aprilie a fost decretată ca Zi Naţională a veteranilor de război din România.

Pentru considerentele şi aprecierile arătate mai sus, acum, la acest moment aniversar, se cuvine ca din respect şi preţuire pentru faptele de jertfă şi eroism, faţă de ţară şi neamul românesc, să adresăm din inimă tuturor veteranilor de război şi familiilor acestora un mesaj de salut ostăşesc, de sincere şi calde urări de sănătate, ani mulţi şi numai bucurii.

La mulţi ani!

Preşedintele Filialelor Veteranilor de Război din MApN și MAI ale județului Teleorman,

Colonel (r) Puchiu Nicolae